Belediye Otomasyonu

YerelSistem Belediye Otomasyonu, WEB tabanlı güçlü J2EE alt yapısı ile nesne yönelimli ve BELSAŞ tarafından geliştirilen merkezi bir çekirdek kod üzerinde geliştirilmiştir. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde yazılım ve donanım esnekliği sağlar.

YerelSistem platform bağımsız çalışmakta olup., TÜBİTAK çözümü olan Pardus işletim sisteminde de çalışmaktadır.

YerelSistem Sunucu Taraflı (Server Side) çalışan bir uygulamadır. Programın tüm yükü sunucu tarafında karşılanır. Bu yüzden terminallerin donanım gereksinimleri minumum düzeydedir. 

YerelSistem arayüzüne bağlanmak için terminallerde WEB tarayıcı bulunması yeterlidir. Bu özellik sayesinde terminal bakım ve yeniden kurulum işlemleri son derece kolay bir hale gelir.

 

GENEL OLARAK BELEDİYE OTOMASYONU MODÜLLERİMİZ

 • Sicil Takip Modülü (Tek sicil yapısı ile kurum ve kişi bilgilerinin takip edildiği modül)
 • Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü
 • Taşınır Mal Modülü
 • Taşınmaz Mal Modülü
 • Doğrudan Temin Modülü
 • İşçi Bordro Modülü
 • Memur Bordro Modülü
 • Emlak Vergisi Modülü
 • Çevre Temizlik Vergisi Modülü
 • İlan Reklam Vergisi Modülü
 • Kira Gelirleri Modülü
 • İçme Suyu Abone ve Endeks Takip Modülü
 • Genel Gelir Modülü
 • Genel Tahsilat Modülü
 • Zabıta Modülü
 • Evlendirme Modülü
 • E-Yazışma Modülü (DETSİS Entegrasyonlu Elektronik Yazışma Sistemi)
 • Evrak Takip Modülü
 • Encümen Meclis Karar Modülü
 • SMS Entegrasyonları
 • Yönetici Modülü (Analizler ve Karar Destek)
 • KPS Entegrasyonu (Kimlik Paylaşım Sistemi)
 • TAKBİS Entegrasyonu (Tapu ve Kadastro Bilgi Paylaşım Sistemi)
 • HİTAP Entegrasyonu (Memur Özlük Bilgileri SGK Entegrasyonu)
 • vb. yardımcı bir çok entegrasyon YerelSistem Belediye Otomasyonunda mevcuttur.
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: belediye yazılımları, belediye otomasyonu, yerel yönetim bilgi sistemi, yerelsistem,